учитавање

Arhive za 7. јуна 2022.

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ ЈУНСКИ  ИСПИТНИ РОК   Шк. 2021/2022.год. Гагаринова 1 ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

МАТЕМАТИКА (1К)

13.06.2022.  у  10,10        (Писмени део испита)

15.06.2022. у 11,00         (Усмени део испита)

1.Б. Б. Милка

2.Јовановић К.

3.Вујанић Светлана

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (1К)

13.06.2022.  у  13,30        (Писмени део испита)

15.06.2022. у 12,00         (Усмени део испита)

1.Белић С.

2.Марковић Д.

3.Крупљанин Л.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (1К)

14.06.2022.  у  13,30        (Писмени део испита)

16.06.2022. у 11,00         (Усмени део испита)

1.Чорда Р.

2.Аврамовић А.

3.Пивнички Д.

РУСКИ ЈЕЗИК (1К)

14.06.2022.  у  13,30        (Писмени део испита)

17.06.2022. у 11,50(Усмени део испита)

1.Тегелтија В.

2. Чорда Р.

3.Пивнички Д.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (2К)

15.06.2022.  10,10

1.Видић Свето

2.Бењак Ф.

3.Ћурчић Маја

ИЗБОРНИ СПОРТ (1К)

15.06.2022.  10,10

1.Видић Свето

2.Бењак Ф.

3.Ћурчић Маја

СОЦИОЛОГИЈА (1К)

15.06.2022.  13,15

1.Бубало О.М.

2.Марић Н.

3.Страживук А.

ПРИМЕЊЕНА ГЕОДЕЗИЈА  (1К)

13.06.2022.  11,50

1.Квочка М.

2.Иванишевић Д.

3.Петрић Тања

ФОТОГРАМЕТРИЈА  (1К)

16.06.2022.   13,00

1.Шормаз С.

2.Иванишевић Д.

3.Лонцо Б.

ГЕОДЕТСКИ  ПЛАНОВИ  (1К)

16.06.2022.   13,00

1.Шормаз С.

2.Иванишевић Д.

3.Лонцо Б.

ТЕХНИЧКА ОБРАДА У ПРЕМЕРУ (1К)

16.06.2022.   13,15

1.Шормаз С.

2.Иванишевић Д.

3.Лонцо Б.

КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ И УРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШНЕ ТЕРИТОРИЈЕ (1К)

16.06.2022.   13,15

1.Шормаз С.

2.Иванишевић Д.

3.Лонцо Б.

ГЕОДЕТСКИ И ИЖЕЊЕРСКИ РАДОВИ     (1К)

16.06.2022.   13,30

1.Шормаз С.

2.Иванишевић Д.

3.Лонцо Б.

 

Летњa школa Заштитника грађана о правима детета „Сазнај своја права“

 

Заштитник грађана ће, уз подршку Бугарске развојне помоћи, организовати Летњу школу Заштитника грађана о правима детета „Сазнај своја права“ која ће бити одржана од 12. до 17. септембра 2022. године, tokom које ће ученици основних и средњих школа, полазници Летње школе имати прилику да од предавача и чланова Панела младих саветника Заштитника грађана сазнају више о својим правима и начинима њихове заштите.

У том циљу Запггитник грађана упућује деци, ученицима узраста од 14 до 17 година у школској 2022/2023. години Јавни позив, који ће бити објављен на интернет странама Заштитника грађана и упућен свим основним и средњим пжолама у Републици Србији и свим установама социјалне заштите у којима бораве деца.

Пријаву са назнаком за Летњу школу Заштитника грађана о правима детета „Сазнај своја права“ ученици могу доставити до 30. 06. 2022. године у штампаном или електронском облику на адресе Заштитника грађана, Делиградска бр. 16, 11 000 Београд или zastitnik@zastitnik.rs .

Пријава треба да садржи име и презиме, датум рођења, адресу и место пребивалгапта, разред и школу коју ученик похађа, као и број контакт телефона и имејл. Уколико ученик жели, у пријави може написати укратко разлоге због којих се пријављује за Летњу школу.

Од укупног броја пристиглих пријава, Запггитник грађана ће одабрати 20 полазника Летње школе, руководећи се следећим принципима: сразмерна регионална заступљеност, једнак број девојчица и дечака и заступљеност деце из осетљивих група.

Уз овај допис достављамо вам Јавни позив којим се деца позивају да се пријаве за Летњу школу. Молимо вас да ученике садашњег наведеног узраста обавестите о Јавном позиву Запггитника грађана и да достављена документа објавите на сајту школе, поставите на огласној табли/паноу школе или на други начин учините доступним деци.

Делиградска 16, 11000 Београд Телефон: (011) 2068-100     www.zastitnik.rs     e-mail: zastitnik@zastitnik.rs

 

 

Срдачно,