учитавање

Arhive za јун 2022

ПРИЈАВА ВАНРЕДНИХ И МАТУРСКИХ ВАНРЕДНИХ ИСПИТA

ПРИЈАВА ВАНРЕДНИХ И МАТУРСКИХ
ВАНРЕДНИХ ИСПИТА ЗА АВГУСТОВСКИ РОК
ЈЕ ОД 29.06.2022. ДО 08.07.2022.ГОДИН

ПОПРАВНИ ИСПИТИ ЗА ЗАВРШНА И МАТУРСКА ОДЕЉЕЊА ЈУНСКИ РОК ШК.2021/2022.ГОД. Браће Рибникар

МАТЕМАТИКА

Писмени 20.06.2022. у 09:00 уч.105

Усмени 21.06.2022. у 09:00 уч.105

КОМИСИЈА:

1.Петоривћ Т.

2.Загорац Д.

3,Одељенски старешина

 

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

22.06.2022. у 09:00 уч.105

КОМИСИЈА:

1.Марић Н.

2.Зидаревић-Крстић З.

3.Одељенски старешина

 

ФИЛОЗОФИЈА

22.06.2022. у 09:00 уч.105

КОМИСИЈА:

1.Марић Н.

2.Зидаревић-Крстић З.

3.Одељенски старешина

 

СТОЛАРСТВО

20.06.2022. у 09:00 Гагаринова 1

КОМИСИЈА:

1.Тот Стјепан

2.Чанак Р.

3.Матић Д.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОБЕЊЕ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ЧИЈИМ JE РАДОМ У ПОТПУНОСТИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО ПРЕСТАЛА ПОТРЕБА

ОБАВЕШТЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОБЕЊЕ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ЧИЈИМ JE РАДОМ У

ПОТПУНОСТИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО ПРЕСТАЛА ПОТРЕБА

 

Комисија за спровођење поступка утврђивања запослених за чијим je радом у потпуности или делимично престала потреба дана 09.06.2022 године утврдила динамику спровођења проиедуре поступка утврђивања запослених за чијим je радом у потлуности или делимично престала потреба као, потребну документацију, рок за достављање документације као и време и место приЈема исте.

 

БОДУЈУ СЕ САМО ЗАПОСЛЕНИ КОЈИ СУ ЗАСНОВАЛИ РАДНИ ОДНОС HA НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ.

 

ЗАПОСЛЕНИ ДОСТАВЉАЈУ САМО ДОПУНУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОДНОСУ HA ДОКУМЕНТАЦИЈУ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Критеријуми за утврђивање запослених за чијим je радом престала потреба, са пуним или непуним

радним временом, вреднују се у бодовима, a на основу члана 33. ПКУ-а, и то:

 1. рад остварен у радном односу:
 • оверена и потписана потврда о остварен зм радном односу (потврду издаје секретар школе на основу података из радне књижице закључно са датумом 30.06.2022 године.

 

 1. образовање:
 • оверена фотокопија дипломе;
 1. такмичења:
 • Веродостојан доказ о резултзтима постигнутим на такмичењима у организацији Министарства просвете предвиђени календаром такмичења, a то може бити:
 • извештај школе организатора,
 • оверена потврда школе организатора,
 • извод из евиденције школе (дипломе, књиге и слично).

 

 1. педагошки допринос у раду:

 

 • Веродостојан доказ о раду на изради уџбеника који су одобрени решењем министра;
 • Доказ-стручни чланак који je објављен у штампаној или електронској форми у стручној публикацији, у складу са Упутством о каталогизацији публикација;
 1. илловно стање:
 • укупна примања домаћинства no члану на нивоу републичког просека према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике;
 • под породичним домаћинством сматрају: брачни друг, деца и родитељи које запослени издржава, броју чланова домаћинства (извод из матичне књиге рођених за децу, венчаних за брачног друга и доказ да родитељи које запослени издржава да немају приходе);
 1. здравствено стање на основу налаза надлежне здравствене установе, односно надлежног
  фонда пензијског и инвалидског осигурања:

Доказ о здравственом стању (инвалидност-инвалидска комисија, тешка болест-конзилијум лекара надлежне здравствене установе, професионално оболење- медицина рада);

 1. број деце предшколског узраста, односно деце на редовном школовању до 26 година
  старости:
 • Извод из матичне књиге рођених све рођене деце,
 • Оверена потврда о редовном школовању (државне и приватне школе и факултети се једнако третирају);

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ НАПРЕД НАВЕДЕНЕ ДОКУМЕТНАЦИЈЕ JE 29.06.2022 године.

 

потребну документацију доставити сваког радног дана у секретаријат ШКОЛЕ од 13.06.2022 до 29.06.2022 у периоду од 10 до 14 часова.

рок за жалбу ha резултате прелиминарне листе почиње да тече од датума објављивања ЛИСТЕ ( 5 радних дана).

 

комисија објављује коначну листу након истека poha за жалбу.

комисија      доставља      директору      школе,      целокупну документацију везану за

поступак утврђивања технолошког вишка.

ТЕКСТИЛСТВО   И  КОЖАРСТВО РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЈУНСКИ  РОК 2022. године 

ТЕКСТИЛСТВО   И  КОЖАРСТВО 

 

 

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА ИСПИТА       ЈУНСКИ  РОК 2022. године 

 

ПОНЕДЕЉАК, 13. 06. 2022.

 

ПРЕДМЕТ

Година

Број

кандидата

Време

полагања

Учионица

 

 

КОМИСИЈА

 

 

MATEMATIKA (П)

4

2

10,10

003

Б. Б. Милка

 

 

 

 

 

Јовановић Ката

 

 

 

 

 

Вујанић С.

 

ИСТОРИЈА

2

1

12,40

003

Пивнички Иван

 

 

 

 

 

Јовичић Горан

 

 

 

 

 

Белић Славица

 

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА Ж.С.

1

1

12,40

003

 

Конаков П. Маша

 

 

 

 

 

Обућински А.

 

 

 

 

 

Алексић С.

 

ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ

2

2

13,30

001

Ђаковић Тања

 

 

 

 

 

Богуновић Ш. Н.

 

 

 

 

 

Микач Сузана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТОРАК, 14. 06. 2022.

 

ПРЕДМЕТ

Година

Број

кандидата

Време

полагања

Учионица

 

 

КОМИСИЈА

 

 

ТЕХНОЛОГИЈА ОДЕЋЕ

2

1

14,30

210

Зубић Драгана

 

 

 

 

 

Тодорић Дејана

 

 

 

 

 

Москаљ Радојка

 

ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ

1

1

14,30

210

Зубић Драгана

 

 

 

 

 

Тодорић Дејана

 

 

 

 

 

Москаљ Радојка

 

КОНСТРУКЦИЈА И МОД. ОД.

4

3

14,30

101

Килибарда Јадранка

 

 

 

 

 

Москаљ Радојка

 

 

 

 

 

Ковачевић Данијела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДА, 15. 06. 2022.

 

ПРЕДМЕТ

Година

Број

кандидата

Време

полагања

Учионица

 

 

КОМИСИЈА

 

 

MATEMATIKA (П)

4

2

11,00

003

Б. Б. Милка

 

 

 

 

 

Јовановић Ката

 

 

 

 

 

Вујанић С.

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

2

1

13,00

П.К.

Кучак Драгана

 

4

3

 

 

Бовђиш Ана

 

 

 

 

 

Вајнбергер Весна

 

ФИЗИКА

1

1

9,30

302

Лазар Дејана

 

 

 

 

 

Топић Јасна

 

 

 

 

 

Крупљанин Лидија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВРТАК, 16. 06. 2022.

 

ПРЕДМЕТ

Година

Број

кандидата

Време

полагања

Учионица

 

 

КОМИСИЈА

 

 

ХЕМИЈА

1

1

9,55

302

Савић Зорана

 

 

 

 

 

Обућински А.

 

 

 

 

 

Пивнички Дубравка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ ЈУНСКИ  ИСПИТНИ РОК   Шк. 2021/2022.год. Гагаринова 1 ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

МАТЕМАТИКА (1К)

13.06.2022.  у  10,10        (Писмени део испита)

15.06.2022. у 11,00         (Усмени део испита)

1.Б. Б. Милка

2.Јовановић К.

3.Вујанић Светлана

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (1К)

13.06.2022.  у  13,30        (Писмени део испита)

15.06.2022. у 12,00         (Усмени део испита)

1.Белић С.

2.Марковић Д.

3.Крупљанин Л.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (1К)

14.06.2022.  у  13,30        (Писмени део испита)

16.06.2022. у 11,00         (Усмени део испита)

1.Чорда Р.

2.Аврамовић А.

3.Пивнички Д.

РУСКИ ЈЕЗИК (1К)

14.06.2022.  у  13,30        (Писмени део испита)

17.06.2022. у 11,50(Усмени део испита)

1.Тегелтија В.

2. Чорда Р.

3.Пивнички Д.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (2К)

15.06.2022.  10,10

1.Видић Свето

2.Бењак Ф.

3.Ћурчић Маја

ИЗБОРНИ СПОРТ (1К)

15.06.2022.  10,10

1.Видић Свето

2.Бењак Ф.

3.Ћурчић Маја

СОЦИОЛОГИЈА (1К)

15.06.2022.  13,15

1.Бубало О.М.

2.Марић Н.

3.Страживук А.

ПРИМЕЊЕНА ГЕОДЕЗИЈА  (1К)

13.06.2022.  11,50

1.Квочка М.

2.Иванишевић Д.

3.Петрић Тања

ФОТОГРАМЕТРИЈА  (1К)

16.06.2022.   13,00

1.Шормаз С.

2.Иванишевић Д.

3.Лонцо Б.

ГЕОДЕТСКИ  ПЛАНОВИ  (1К)

16.06.2022.   13,00

1.Шормаз С.

2.Иванишевић Д.

3.Лонцо Б.

ТЕХНИЧКА ОБРАДА У ПРЕМЕРУ (1К)

16.06.2022.   13,15

1.Шормаз С.

2.Иванишевић Д.

3.Лонцо Б.

КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ И УРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШНЕ ТЕРИТОРИЈЕ (1К)

16.06.2022.   13,15

1.Шормаз С.

2.Иванишевић Д.

3.Лонцо Б.

ГЕОДЕТСКИ И ИЖЕЊЕРСКИ РАДОВИ     (1К)

16.06.2022.   13,30

1.Шормаз С.

2.Иванишевић Д.

3.Лонцо Б.

 

Летњa школa Заштитника грађана о правима детета „Сазнај своја права“

 

Заштитник грађана ће, уз подршку Бугарске развојне помоћи, организовати Летњу школу Заштитника грађана о правима детета „Сазнај своја права“ која ће бити одржана од 12. до 17. септембра 2022. године, tokom које ће ученици основних и средњих школа, полазници Летње школе имати прилику да од предавача и чланова Панела младих саветника Заштитника грађана сазнају више о својим правима и начинима њихове заштите.

У том циљу Запггитник грађана упућује деци, ученицима узраста од 14 до 17 година у школској 2022/2023. години Јавни позив, који ће бити објављен на интернет странама Заштитника грађана и упућен свим основним и средњим пжолама у Републици Србији и свим установама социјалне заштите у којима бораве деца.

Пријаву са назнаком за Летњу школу Заштитника грађана о правима детета „Сазнај своја права“ ученици могу доставити до 30. 06. 2022. године у штампаном или електронском облику на адресе Заштитника грађана, Делиградска бр. 16, 11 000 Београд или zastitnik@zastitnik.rs .

Пријава треба да садржи име и презиме, датум рођења, адресу и место пребивалгапта, разред и школу коју ученик похађа, као и број контакт телефона и имејл. Уколико ученик жели, у пријави може написати укратко разлоге због којих се пријављује за Летњу школу.

Од укупног броја пристиглих пријава, Запггитник грађана ће одабрати 20 полазника Летње школе, руководећи се следећим принципима: сразмерна регионална заступљеност, једнак број девојчица и дечака и заступљеност деце из осетљивих група.

Уз овај допис достављамо вам Јавни позив којим се деца позивају да се пријаве за Летњу школу. Молимо вас да ученике садашњег наведеног узраста обавестите о Јавном позиву Запггитника грађана и да достављена документа објавите на сајту школе, поставите на огласној табли/паноу школе или на други начин учините доступним деци.

Делиградска 16, 11000 Београд Телефон: (011) 2068-100     www.zastitnik.rs     e-mail: zastitnik@zastitnik.rs

 

 

Срдачно,