ВОДИЧ КРОЗ ТВОЈУ НОВУ ШКОЛУ

 ПЛАН УПСА 2023/2024.

Подручје рада Образовни профил Степен образовања По стандардном принципу По дуалном принципу Укупно
Текстилство и кожарство Техничар моделар одеће IV 28 2 30
Текстилство и кожарство Техничар дизајна одеће IV 30 0 30
Хемија, неметали и графичарство Техничар штампе IV 30 0 30
Хемија, неметали и графичарство Фотограф IV 30 0 30
Хемија, неметали и графичарство Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање IV 30 0 30
Хемија, неметали и графичарство Техничар за обликовање графичких производа IV 30 0 30
Геодезија и грађевинарство Геодетски техничар-геометар IV 30 0 30
Геодезија и грађевинарство Грађевински техничар IV 30 0 30
Геодезија и грађевинарство Грађевински техничар за хидроградњу IV 30 0 30
Геодезија и грађевинарство Архитектонски техничар IV 60 0 60
Шумарство и обрада дрвета Шумарски техничар IV 30 0 30
Шумарство и обрада дрвета Техничар за обликовање намештаја и ентеријера IV 28 2 30
Шумарство и обрада дрвета Техничар пејзажне архитектуре IV 30 0 30
Текстилство и кожарство Модни кројач III 13 2 15
Текстилство и кожарство Галантериста коже III 5 10 15
Шумарство и обрада дрвета Столар III 3 12 15
Шумарство и обрада дрвета Оператер за израду намештаја III 9 6 15
Геодезија и грађевинарство Руковалац грађевинском механизацијом III 9 6 15
Геодезија и грађевинарство Декоратер зидних површина III 15 0 15
Укупно 470 40 510

Директор школе

Жељко Савић

Сви образовни профили нису заступљени планом уписа сваке године пошто је то лимитирано капацитетом школе као и потребама привреде, града и околине.

Делатност школе обавља се у два објекта удаљена око два километра:

  • први у Гагариновој улици бр. 1, где је и седиште управе, а ту су лоциране и радионице текстилне, графичке и дрвопрерађивачке струке у којима се изводи практична настава  и школски музеј
  • други објекат се налази у Улици Браће Рибникар 40 у оквиру ког је фотографски кабинет и стакленик.

Оба објекта имају теретану, спортске терене, фискултурну салу, библиотеку са читаоницом и кантину.

У школи постоје кабинети али се настава углавном изводи у матичним учионицама, свако одељење има своју и има слободу да је уреди према својим афинитетима али и обавезу да о њој брине.

У ченицима је на располагању и стоматолошка амбуланта.

Школа ради у две смене, смене се мењају месечно.

А смена     07:30 – 13:25

I и III разреди

Б смена     13:35 – 19:30

II и IV разреди

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

Учесници конкурса подносе школи следећа документа:

1) Пријаву за упис

2) Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном

основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи

3) Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци)

4) Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, ако су они прописани за

образовни профил за који конкуришу