учитавање

Редовна

СЕКЦИЈЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ–>

ПРЕГЛЕД ОДЕЉЕЊА ПО ПОДРУЧЈУ РАДА, ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ И ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 2017/2018

Објекат – Гагаринова 1 Четворогодишње образовање
Ред. бр. Одељење Образовни профил Одељенски старешина Смена
1. A-11 Aрхитектонски техничар Завишин Славко А
2. А-12 Aрхитектонски техничар Ковачевић Јасна A
3. Н-11 Грађевниски техничар за нискоградњу Ћурчић Маја A
4 herunterladen. Х-11 Грађевниски техничар за хидроградњу Јаковљев Богданка A
5. Гeo-11 Геодетски техничар – геометар Милошевић Весна A
6. О-11 Техничар за одржавање објеката- оглед Музека Маријана А
7. T-13 Техничар дизајна одеће Аврамовић Ана A
8. Т-12 Моделар одеће Килибарда Јадранка А
9. А-21 Aрхитектонски техничар- оглед Белић Славица Б
10 facebook videos downloaden pc. В-21 Архитектонски техничар Максимовић Љубица Б
11. Н-21 Грађевниски техничар за нискоградњу Чучулис Мариа Б
12. Х-21 Грађевниски техничар за хидроградњу Стојановић Душица Б
13. Гео-21 Грађевниски техничар- геометар Крупљанин Лидија Б
14. О -21 Техничар за одржавање објеката-оглед Пивнички Дубравка Б
15. Т-22 Моделар одеће Керезовић Сања Б
16 fortnite op xbox 360 downloaden. Т-23 Техничар дизајна одеће Зубић Драгана Б
17. А-31 Архитектонски техничар Матић Љубо А
18. В-31 Грађевински теехничар за високоградњу Пешка Ана А
19. Н-31 Грађевниски техничар за нискоградњу Бикић-Бокић Милка А
20. Х-31 Грађевниски техничар за хидроградњу Радованов Ђорђе А
21. Гео-31 Геодетски техничар-геометар Ковачевић Мелинда А
22 solitaire gratis herunterladen. О-31- Техничар за одржавање објеката-оглед Смиљанић Драгана А
23. Т-33 Дизајнер одеће-оглед Москаљ Радојка А
24. К-32 Дизајнер производа од коже Радусиновић Александра А
25. А-41 Архитектонски техничар-оглед Стојилковић Даница Б
26. В-41 Грађевински теничар за високоградњу Вујанић Светлана Б
27. Н-41 Грађевниски техничар за нискоградњу Перковић Драгољуб Б
28 photowonder kostenlos herunterladen. Х-41 Грађевниски техничар за хидроградњу Вуцеља Марица Б
29. Гео-41 Геодетски техничар- геометар Петљански Бранко Б
30. О-41 Техничар за одржавање објеката-оглед Пивнички Иван Б
31. Т-43 Дизајнер одеће – оглед Дедин Мирослава Б
32. К-42 Дизајнер производа од коже-оглед Ковачевић Данијела Б

Трогодишње образовање
Ред win 10en und installieren. бр. Одељење Образовни профил Одељенски старешина Смена
33. Г-11 Декоратер зидних површина и руковаоц грађевинском механизацијом Циндрић Маријета А

Објекат – Браће Рибникара 40 Четворогодишње образовање

Ред.бр. Одељење Образовни профил Одељенски старешина Смена
1. Граф-11 Фотограф Петровић Тања A
2. Граф -12 Техничар за графичку припрему Загорац Драгана A
3. Граф -13 Техничар штампе Савић Зорана A
4 outlook adressbuch neu herunterladen. Граф -15 Техничар за обликовање графичких производа Пјешчић Тијана A
5. Шт -11 Шумарски техничар Ковачевић Анкица A
6. Дто-11 Техничар за обликовање намештаја и ентеријера Малинић Верица А
7. Па -11 Техничар пејзажне архитектуре Лончар Јасмина A
9. Граф -21 Фотограф Дебелица Милица А
10. Граф -22 Техничар за графичку припрему Петровић Сузана Б
11 herunterladen. Граф -23 Техничар штампе Малиновић Николина Б
12. Граф -25 Техничар за обликовање графичких производа Жуљевић Силвана Б
13. Па -21 Техничар пејзажне архитектуре Мошорински Марија Б
14. Шт-21 Шумарски техничар Перовић Ђорђе Б
15. Дто-21 Техничар за обликовање намештаја и ентеријера Анђелић Мирјана Б
16. Тлр- 21 Техничар за ловство и риболовство-оглед Јованов Тања Б
17 Граф -31 Фотограф Лер Филип А
18 downloaden xnview. Граф -32 Техничар за графичку припрему Ваван Ивана А
19. Граф -33 Техничар штампе Марушевић Јелена А
21. Граф -35 Техничар за обликовање графичких производа Малиновић-ЕремијаБранка А
22. Шт-31 Шумарски техничар Савић Мирослав А
23. Дто-31 Техничар за обликовање намештаја и ентеријера – оглед Млађеновић Видојко А
24 simcity spiel kostenlos. Тлр-31 Техничар за ловство и риболовство-оглед Надрљански Ксенија А
25. Па -31 Техничар пејзажне архитектуре Стевановић Маја А
26. Граф -41 Фотограф Дрљача Александра Б
27. Граф -42 Техничар за графичку припрему-оглед Јаковљевић М. Драгана Б
28. Граф -43 Техничар штампе Зидаревић-Крстић Злата Б
29. Граф 44 Техничар графичке дораде Ковачевић Маша Б
30. Граф -45 Техничар за обликовање графичких производа – оглед Савановић-Белић Бранка Б
31. Па -41 Техничар пејзажне архитектуре Кораћ Мара Б
32. Шт-41 Шумарски техничар Дамјановић Бранислав Б
33. Тлр-41 Техничар за ловство и риболовство-оглед Јанковић Ивица Б
34. Дто-41 Техничар за обликовање намештаја и ентеријера – оглед Маја Лакићевић Б
Трогодишње образовање
Ред. бр. Одељење Образовни профил Одељенски старешина Смена
35. Д-12 Столар – оглед, тапетар – декоратер Благојевић Јелена A
36. Д-22 Столар – оглед ,тапетар-декоратер Шаша Душан Б
37. Д-32 Столар – оглед, тапетар-декоратер Матић Драган
А

СЕКЦИЈЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ–>