ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ 

Ученик се оспособљава на рачунару да у графичким програмима слаже и прелама текстове, скенира и обрађује слике, фотографије и цртеже, уклапа их на странице књига, часописа, летака, постера, на амбалажу и разне друге графичке производе.

Израђује електронску или ручну монтажу и штампарске форме која се користе у процесу штампе.

  • припрема материјала за штампу на основу захтева клијента: унос текста, избор слова, изглед стране, боја, квалитета папира, повез, постављање фотографија, табела, илустрација…
  • обликује изглед производа за одговарајуће штампарске форме и за различите технике штампе: ситоштампа, високо-фолио штампа, флексо штампа, офсет штампа, дигитална штампа
  • поред пријема поруџбине, прорачунава трошкове штампања, прати процес и сарађује са свима који су укључени у израду производа

 

-Техн.-за-граф.-припрему-општи-стручни-предмети-табеле-наставни план и програм

3

DSC_0634