1.ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ Координаторка: Маријана Музека, чланови: Горан Ћаћић,Нада Марић,Лидија Крупљанин,Весна Т.Дујаковић,Корана Милекић,Милка Б.Бокић,Верица Туцић,Дејан Иванишевић,Драгана Зубић и Борица Станчић, родитељ Степанов Сандра
 

2. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Координаторка: Пламенка Лаћарац,

чланови: Иван Петровић,Ивана Ваван,Маријана Музека,Корана Милекић,Ратка Чорда,Марија Чучулис, родитељ Анико Будиша

 

3. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Координаторка: Корана Милекић,

чланови:помоћници директора,председници стручних већа и педагог Маријана Музека

 

4. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА

Координатор: Свето Видић,

чланови:помоћници директора,стручна служба,Мирослав Савић,Маја Лакићевић,Маријета Циндрић,Чубрило Драган,радници обезбеђења, школски полицајац и родитељ Милка Ћехо

 

5. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Координаторка:Бојана Оторанов,

чланови:Горан Ћаћић,Војислав Ђурђевац,Ана Аврамовић,Ратка Чорда,Филип Лер, Ксенија Надрљански,Ивица Јанковић,Желимир Јурик, родитељ Николић Драгица

 

6. ТИМ ЗА ИОП3

Координаторка:Душица Фелбапов Ашлер,

чланови:Ксенија Надрљански,Силвија Фирањи Поповић,Светлана Драгојловић,Силвана Жуљевић,Соња Жегарац

 

 

7. ТИМ ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ

Координаторка: Јелена Вуковић Визи,

чланови:Иван Петровић,Маријана Музека,Александра Дрљача,Корана Милекић,Мариа Чучулис,Драган Матић, Желимир Јурик,Анђела Обрадовић,Јадранка Килибарда,Бојана С.Варга,Милица Жутић,Борислав Николић, Оливер Четојевић

 

8. ПРОЈЕКТНИ ТИМ Координаторка: Љиљана Ј.Благојевић,

чланови:Маша П.Конаков,Славица Белић,Дубравка Пивнички,Драгољуб Перковић,Драгана Мудринић

9. ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО  ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ Координатор:Војислав Ђурђевац,

чланови: Љиљана Ј.Благојевић,Бојана Оторанов,Верица Малинић,Марија Вукчевић,Александра Обућински,Тања Јованов,Светлана Вујанић,Николина Малиновић,Соња Жегарац,Маја Шипош

10. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ Координаторка:Бибијана Лонцо,

чланови:Иван Петровић,Маријана Музека,Богданка Јаковљев,Славица Белић,Тања Јованов,Ђурђина Кокић,Мирослава Дедин,Дуња Недељковић,Мирослав Савић,Биљана Миленковић,Маша Ковачевић,Мирјана Бубало Остовић

11. ТИМ ПРОТИВ ОСИПАЊА Координаторка:Зорица Анђелковић,

чланови:Горан Ћаћић,Зорана Савић,Соња Жегарац,Бранка С.Белић,Јасна Топић,Дејана Лазар,Маја Стевановић

12. ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ Координатор:Бранислав Дамјановић,

чланови:стручна служба,Мирјана Анђелић,Ивица Јанковић,Дана Стојилковић,Љубица Максимовић,Радојка Москаљ,Мелинда Ковачевић,Анђела Обрадовић и родитељМирослав Трандафиловић

13. ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО Координаторка:Драгана Смиљанић,

чланови:Бранислав Дамјановић,Вијислав Ђурђевац,Ксенија Димитрић,Ивана Ваван,Дејан Тасић,Мирослав Квочка,Злата Зидаревић,Анита Бугарски,Тијана Пјешчић,Дарислава Танасин