ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР 


Грађевински техничар је четворогодишњи образовни профил који пружа широко знање из подручја грађевине. Грађевински техничари учествују у свим пословима грађења: од планирања и припреме, преко пројектовања, до извођења грађевине. Улога грађевинских техничара у тому је врло велика, јер они сарађују међусобно, али и са грађевинским инжењерима, зидарима, армирачима, кровопокривачима и осталим грађевинским радницима.

Након завршене средње школе, наши ученици могу студирати на грађевинском факултету и на сродним факултетима.

Током школовања, грађевински техничари уз опште предмете уче и петнаестак стручних, као што су: техничко цртање, грађевински материјали, грађевинске конструкције, бетон, статика и отпорност материјала и др.

Програм рада: