ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ХИДРОГРАДЊУ

Бави се проблемима снабдевања водом и каналисања насеља, коришћења водених снага и изградње хидроелектрана, регулисањем речних токова, наводњавањем и одводњавањем замљишта, изградњом пловник канала и пристаништа као и објеката за спорт, рекреацију и хидротерапију.

  • Предвиђени број ученика у одељењу је  30

 

-НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ–>