ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ

Грађевински техничари учествују у свим пословима грађења, од планирања и припреме, преко пројектовања, до извођења грађевинских радова.

  • Баве се пројектовањем стамбених зграда, хотела, школа, позоришта, пословних, привредних и спортских објеката 
  • Ученици се оспособљавају да разрађују пројекте високоградње,организују изградњу и воде документацију при извођењу објеката, раде анализу цена – предмер и предрачун радова за објекат. Уједно се учи и занат, естетика и конструкција 
  • Предвиђени број ученика у одељењу је  60

 

-НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ–>