НОВИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ТРОГОДИШЊЕГ ОБРАЗОВАЊА 

Креативна и тражена занимања! Сигуран посао у локалној заједници!

У школској 2022/2023. само четири школе у Србији уписује овај образовни профил!

 

ЗА УПИС У ОВЕ ТРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ НИЈЕ ПОТРЕБНО  ПРЕЋИ ПРАГ ЗНАЊА ОД 50 ПОЕНА!

 

 

ГАЛАНТЕРИСТА КОЖЕ

У току школовања ученици стичу  теоријска и практична знања и вештине  израде кожних торби и производа од коже, скицирања  модела, одабира  материјала  и   израде  шаблона.
Неки од кључних стручних предмета галантеристе су: технологија галантерије, кожарски материјали, конструкција и моделовање галантерије, предузетништво и практична настава.

​Теоријска знања ученици стичу у школским ка­би­нетима, а практичне вештине у школској радионици и предузећима за израду галантерије (Мануал доо и др).

Диплома  галантеристе вам   омогућава рад у предузећима за израду галантерије  као и могућност отварања самосталне занатске радње

 

 

Блок настава у „The Manual Co“