АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

Архитектонски техничар је четворогодишњи образовни профил који пружа темељно образовање из подручја архитектуре и грађевинарства за обављање широког спектра послова. 

Настава се одвија кроз индивидуални и тимски рад, ученици стичу способност ликовног изражавања, просторну перцепцију, информатичку писменост, познавање историје уметности и архитектуре, савремених архитектонских конструкција, материјала и технологија и на тај начин се адекватно спремају за тржиште рада или за наставак образовања на факултетима, академијама или високим струковним школама.

Архитектонски техничари учествују у пословима грађења од планирања, припреме, пројектовања, до изградње објекта, а по завршетку школе оспособљени су за сараднике у пројектовању објеката високоградње. Могу се запослити у предузећима која израђују пројектну документацију као сарадници на разради пројеката, а у грађевинским предузећима могу радити на организацији грађења и грађењу објеката.