Стручни тимови школе

МАРКЕТИНГ  ТИМ:

 1. Јелена Вуковић Визи наставник координатор тима
 2. Маријана Музека – педагог
 3. Корана Милекић – педагог
 4. Мариа Чучулис – наставник
 5. Јелена Вуковић – наставник
 6. Желимир Јурик – наставниk
 7. Александра Дрљача – наставник
 8. Анђела Обрадовић – наставник

 

ТИМ  ЗА  ЗАШТИТУ  УЧЕНИКА  ОД  НАСИЉА: 

 1. Славко Завишин –координатор тима
 2. помоћници директора: Иван Петровић, Љиљана Јовичин Благојевић, Жељко Савић и Горан Ћаћић
 3. педагошко-психолошка служба: Војислав Ђурђевац, Бојана Оторанов, Корана Милекић и Маријана Музека
 4. библиотекарка: Пламенка Лаћарац
 5. наставници: Ђорђе Радованов, Лидија Крупљанин, Маја Лакићевић, Марија Свилар, Бранислав Дамјановић 
 6. тим ученика изабран у оквиру ђачког парламента

 

ТИМ  ЗА  САМОВРЕДНОВАЊЕ: 

 1. Маријана Музека педагог координаторка тима
 2. Соња Жегарац – педагог
 3. Корана Милекић – педагог 
 4. Весна Дујаковић – наставник
 5. Борица Станчић – наставник 
 6. Милка Бикић Бокић – наставник  
 7. Дејан Иванишевић – наставник 
 8. Драгана Зубић – наставник  
 9. Нада Марић – наставник 
 10. Верица Тутић – наставник 
 11. Сања Керезовић- наставник
 12. Лидија Крупљанин наставник

 

СТРУЧНИ  АКТИВ  ЗА  РАЗВОЈНО  ПЛАНИРАЊЕ:

 1. Пламенка Лаћарац библиотекарака координаторка тима 
 2. Корана Милекић – педагог
 3. Маријана Музека – педагог 
 4. Мариа Чучулус – наставник 
 5. Бела Варга – наставник

 

ТИМ  ЗА  ИНКЛУЗИВНО  ОБРАЗОВАЊЕ: 

 1. Бојана Оторанов психолог координаторка тима
 2. Корана Милекић – педагог 
 3. Војислав Ђурђевац – психолог
 4. Соња Жегарац – педагог
 5. Бранка Еремија Малиновић наставник 
 6. Филип Лер наставник 
 7. Ивица Јанковић наставник 
 8. Ђорђе Перовић наставник 
 9. Милица Дебелица наставник 
 10. Сузана Петровић наставник 
 11. Силвана Жуљевић наставник 

 

ПРОЈЕКТНИ  ТИМ:

 1. Љиљана Јовичин Благојевић помоћник директоракоординаторка тима
 2. Маша Попара Конаков – наставник 
 3. Славица Белић – наставник 
 4. Дубравка Пивнички- наставник 
 5. Милица Дебелица – наставник 
 6. Ивица Јанковић – наставник 

 

ТИМ  ЗА  КАРИЈЕРНО  ВОЂЕЊЕ  И  САВЕТОВАЊЕ:

 1. Војислав Ђурђевац психолог координатор тима
 2. Ивана Ваван – наставник
 3. Борица Станчић – наставник 
 4. Стоја Зечевић – наставник 
 5. Ђорђе Перовић – наставник 

 

ТИМ  ЗА  СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ:

 1. Бибијана Лонцо наставник координатор тима
 2. Богданка Јаковљев – наставник 
 3. Тања Јованов – наставник 
 4.  Мирјана Бубало Остовић – наставник 
 5. Ђурђина Кокић – наставник 
 6. Светлана Вајнбергер Михалчић – наставник 
 7. Дејан Тасић – наставник 
 8. Јелена Вуковић – наставник 
 9. Мирослава Дедин – наставник 
 10. Славица Белић – наставник 
 11. Бранислав Дамјановић – наставник 
 12. Маша Ковачевић – наставник 

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА:

 1. Корана Милекић педагогкоординаторка тима
 2. Председници стручних већа
 3. Помоћници директора
 4. Представник стручне службе