учитавање

Лична карта школе

Садашња техничка школа води порекло од занатске школе, основане 1882. године, где су ученици после праксе учили неколико основних предмета. Школовање је  трајало три године. Са мало промењеним наставним планом и програмом школа наставља рад и након Првог светског рат. Средња техничка школа основана је 1929.  и у почетку имала је само грађевински одсек,  а нешто касније отвара се и машински одсек. Школа се налазила на Футошком путу, данас Виша техничка школа. Школовање  је   трајалo четири године.

Поред стручних предмета у школи су се изучавали и опште образовни предмети. На крају сваке школске године извођена је пракса у трајању од две недеље.На крају четвртог разреда полагала се матура, израдом стручног рада који се бранио пред комисијом.После Другог светског рата 1945. године школа наставља рад али у згради данашње Економске школе у центру града. Следеће године грађевински и машински одсек се одвајају у две посебне школе.

Грађевинска школа остаје у истој згради. У школи постаје грађевински,архитектонски и хидротехнички одсек. Нова зграда грађевинске школе – данашња у Гагариновој улици изграђена је 1943. године. Занатска школа после рата често мења локације, на крају је од 1964. смештена у згради у улици Браће Рибникара. Добија назив школа мешовитих заната у привреди и касније је додато име Ђорђе Зличић по народном хероју.

 У њој се изучавају занати различитих профила: грађевински, машински, електро, прехрамбени, графички, дрвопрерађивачки и услужне делатности. После реформе школства 1977. године формиран је центар за образовање „Јован Вукановић“ са две јединице: школа за заједничко образовање „ Петар Петровић Његош“и  школа за усмерено образовање „4-јули“. Ово школовање је  било у трајању од две године (9. и 10. разред ) и усмерено образовање. После нове реформе 1983. године школа почиње да се зове Средњошколски центар грађевинске, геодетске, графичке, дрвопрерађивачке, текстилне и кожарске струке „Јован Вукановић“ са два објекта у Гагариновој и Браће Рибникара улици.

1995. године школа мења назив у  Техничка школа „Јован Вукановић“, а данашње име школе је „Милева Марић Ајнштајн“. Поред имена школа мења и изглед јер надоградња школе у Гагариновој почиње2005. и траје годину дана. Наредне године отворена је свечана сала, највећа у средњим школама у Новом Саду. Објекат у улици Браће Рибникара надограђен је 2012. године, а у дворишту школе саграђен је и спортски терен.

Највећа средња школа у Србији, техничка школа Милева Марић-Ајнштајн у Новом Саду је реконструкцијом  и надоградњом  добила више од 1200 нових квадратних метара, у којима се одвија стручна кабинетска настава.

Аутор текста:
проф. Горан Јовичић