учитавање

Геодезија и грађевинарство

Подручје рада Грађевинарство
Одељења која уписујемо ове школске године:

Четврти степен:

1.Архитектонски техничар
2.Грађевински техничар
3.Геодетски техничар -геометар
4.Грађевински техничар за хидроградњу

Трећи степен:

1.Декоратер зидних површина
2.Руковалац грађевинском механизацијом
3.Оператер основних грађевинских радова -ДУАЛ

 

Програми рада:

-Програми рада за све актуелне грађевинке геодетске образовне профиле детаљно–>

– Оператер основних грађевинских радова – ДУАЛ–>

– Архитектектонски техничар–>

ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ХИДРОГРАДЊУ–>

-ТЕХНИЧАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА–>

-ПЛАН И ПРОГРАМ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА–>

-Декоратер-зидних-површина-општеобр.-и-стручни-предмети-табела

-Руковалац-грађев.-механиз.-општеобр.-и-стручни-предмети-табела

-Архитектонски-техничар – стручни предмети

-Грађевински Техничар -општи-и-стручни-предмети-табела

-Оператер-основних-грађ.-радова-општеобр.-и-стручни-предмети-табела

-Архитектоски-техничар-Општи-предмети-Наставни-план