Геодезија и грађевинарство

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ:

-ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР – ГЕОМЕТАР–>

-ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ–>

-АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – оглед–>

-ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ–>

ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ХИДРОГРАДЊУ–>

-ТЕХНИЧАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА–>

 

-ПЛАН И ПРОГРАМ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА–>