Подручје рада Образовни профил Степен образовања По стандардном принципу По дуалном принципу Укупно
Текстилство и кожарство Техничар моделар одеће IV 28 2 30
Текстилство и кожарство Техничар дизајна одеће IV 30 0 30
Хемија, неметали и графичарство Техничар штампе IV 30 0 30
Хемија, неметали и графичарство Фотограф IV 30 0 30
Хемија, неметали и графичарство Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање IV 30 0 30
Хемија, неметали и графичарство Техничар за обликовање графичких производа IV 30 0 30
Геодезија и грађевинарство Геодетски техничар-геометар IV 30 0 30
Геодезија и грађевинарство Грађевински техничар IV 30 0 30
Геодезија и грађевинарство Грађевински техничар за хидроградњу IV 30 0 30
Геодезија и грађевинарство Архитектонски техничар IV 60 0 60
Шумарство и обрада дрвета Шумарски техничар IV 30 0 30
Шумарство и обрада дрвета Техничар за обликовање намештаја и ентеријера IV 28 2 30
Шумарство и обрада дрвета Техничар пејзажне архитектуре IV 30 0 30
Текстилство и кожарство Модни кројач III 13 2 15
Текстилство и кожарство Галантериста коже III 5 10 15
Шумарство и обрада дрвета Столар III 3 12 15
Шумарство и обрада дрвета Оператер за израду намештаја III 9 6 15
Геодезија и грађевинарство Руковалац грађевинском механизацијом III 9 6 15
Геодезија и грађевинарство Декоратер зидних површина III 15 0 15
    Укупно 470 40 510