Ново интердисциплинарно занимање по први пут у нашој школи у школској 2022-23 години. Предвиђен број за упис у овај образовни профил је 30 ученика.
Ученик се оспособљава да на рачунару  обради графичке садржаје који се користе у информационим технологијама (мобилно рачунарство, компјутерске игре и анимација) и за израду мултимедијалних елемената у циљу креирања веб страна.
Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање стиче ликовна и програмска знања о:

  • припреми дигиталног графичког решења коришћењем одговарајућих технологија и рачунарских програма,
  • изради и прилагођавању графичких решења за интернет, мобилно рачунарство и компјутерскe игрe,
  • одржавању и редизајну графичких садржаја на интернету, компјутерским играма, мобилним апликацијама, веб сајтовима и порталима,
  • графичком пројектовању 2Д и 3Д модела и изради анимација.

Након завршеног четверогодишњег средњошколског образовања ученик стиче могућност запослења у креативној индустрији или наставак школовања на свим факултетима и високим школама струковних студија.
 
Tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje – Plan nastave i ucenja