ВОДИЧ КРОЗ ТВОЈУ НОВУ ШКОЛУ

Назив подручја рада и образовног профила

НАСТАВНИ ЈЕЗИК:  Српски

Ред. број

Назив подручја рада и образовног профила (означити дуалне образовне профиле, као и оне који нису верификовани!)

Број планираних места за упис ученика

у I разред средње школе

трогодишње

четворогодишње

УКУПНО

Одељења

 

ученика

одељења

ученика

одељења

ученика

 

Геодезија и грађевинарство

 

 

 

 

 

 

1.

Архитектонски техничар 

 

2

60

2

60

2.

Геодетски техничар – геометар 

 

1

30

1

30

3.

Грађевински техничар 

 

1

30

1

30

4.

Грађевински техничар за хидроградњу

 

1

30

1

30

5.

Оператер основних грађевинских радова-дуал

0,5

15

 

 

0,5

15

6.

Руковалац грађевинском механизацијом-дуал

0,5

15

 

 

0,5

15

 

Шумарство и обрада дрвета

 

 

 

 

 

 

7.

Техничар за пејзажну архитектуру

 

 

1

30

1

30

8.

Техничар за обликовање намештаја и ентеријера 

 

 

1

30

1

30

9.

Шумарски техничар 

 

 

1

30

1

30

10.

Столар 

0,5

15

 

 

0,5

15

11.

Тапетар – декоратер 

0,5

15

 

 

0,5

15

 

Хемија, неметали и графичарство

 

 

 

 

 

 

12.

Техничар штампе 

 

 

1

30

1

30

13.

Фотограф 

 

 

1

30

1

30

14.

Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање-дуал

 

 

1

30

1

30

15.

Техничар обликовања графичких производа

 

 

1

30

1

30

 

Текстилство и кожарство

 

 

 

 

 

 

16.

Моделар одеће 

 

 

1

30

1

30

17.

Техничар дизајна одеће 

 

 

1

30

1

30

18.

Модни кројач

0,5

15

0,5

15

19.

Галантериста-дуал

0,5

15

0,5

15

 

УКУПНО               одељења / ученика

3

90

14

420

17

510

 

Нашу шкoлу oвe године похађа 1676 ученика распоређена у 66 одељења и 23 образовних профила.

Сви образовни профили нису заступљени планом уписа сваке године пошто је то лимитирано капацитетом школе као и потребама привреде, града и околине.

Делатност школе обавља се у два објекта удаљена око два километра:

  • први у Гагариновој улици бр. 1, где је и седиште управе, а ту су лоциране и радионице текстилне, графичке и дрвопрерађивачке струке у којима се изводи практична настава  и школски музеј
  • други објекат се налази у Улици Браће Рибникар 40 у оквиру ког је фотографски кабинет и стакленик. 

Оба објекта имају теретану, спортске терене, фискултурну салу, библиотеку са читаоницом и кантину.

У школи постоје кабинети али се настава углавном изводи у матичним учионицама, свако одељење има своју и има слободу да је уреди према својим афинитетима али и обавезу да о њој брине.

У ченицима је на располагању и стоматолошка амбуланта.

Школа ради у две смене, смене се мењају месечно.

А смена     07:30 – 13:25

I и III разреди

Б смена     13:35 – 19:30

II и IV разреди

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

Учесници конкурса подносе школи следећа документа:

1) Пријаву за упис

2) Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном

основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи

3) Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци)

4) Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, ако су они прописани за

образовни профил за који конкуришу