учитавање

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ ЈУНСКИ  ИСПИТНИ РОК   Шк. 2021/2022.год. Гагаринова 1 ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

МАТЕМАТИКА (1К)

13.06.2022.  у  10,10        (Писмени део испита)

15.06.2022. у 11,00         (Усмени део испита)

1.Б. Б. Милка

2.Јовановић К.

3.Вујанић Светлана

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (1К)

13.06.2022.  у  13,30        (Писмени део испита)

15.06.2022. у 12,00         (Усмени део испита)

1.Белић С.

2.Марковић Д.

3.Крупљанин Л.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (1К)

14.06.2022.  у  13,30        (Писмени део испита)

16.06.2022. у 11,00         (Усмени део испита)

1.Чорда Р.

2.Аврамовић А.

3.Пивнички Д.

РУСКИ ЈЕЗИК (1К)

14.06.2022.  у  13,30        (Писмени део испита)

17.06.2022. у 11,50(Усмени део испита)

1.Тегелтија В.

2. Чорда Р.

3.Пивнички Д.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (2К)

15.06.2022.  10,10

1.Видић Свето

2.Бењак Ф.

3.Ћурчић Маја

ИЗБОРНИ СПОРТ (1К)

15.06.2022.  10,10

1.Видић Свето

2.Бењак Ф.

3.Ћурчић Маја

СОЦИОЛОГИЈА (1К)

15.06.2022.  13,15

1.Бубало О.М.

2.Марић Н.

3.Страживук А.

ПРИМЕЊЕНА ГЕОДЕЗИЈА  (1К)

13.06.2022.  11,50

1.Квочка М.

2.Иванишевић Д.

3.Петрић Тања

ФОТОГРАМЕТРИЈА  (1К)

16.06.2022.   13,00

1.Шормаз С.

2.Иванишевић Д.

3.Лонцо Б.

ГЕОДЕТСКИ  ПЛАНОВИ  (1К)

16.06.2022.   13,00

1.Шормаз С.

2.Иванишевић Д.

3.Лонцо Б.

ТЕХНИЧКА ОБРАДА У ПРЕМЕРУ (1К)

16.06.2022.   13,15

1.Шормаз С.

2.Иванишевић Д.

3.Лонцо Б.

КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ И УРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШНЕ ТЕРИТОРИЈЕ (1К)

16.06.2022.   13,15

1.Шормаз С.

2.Иванишевић Д.

3.Лонцо Б.

ГЕОДЕТСКИ И ИЖЕЊЕРСКИ РАДОВИ     (1К)

16.06.2022.   13,30

1.Шормаз С.

2.Иванишевић Д.

3.Лонцо Б.

 

Oдговорите