учитавање

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК  Шк. 2021/2022.год. Гагаринова 1 ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК  Шк. 2021/2022.год.

Гагаринова 1

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

МАТЕМАТИКА (1К)

22.02..2022.  у  11:00        (Писмени део испита)

23.02.2022. у 14:25         (Усмени део испита)

1.Б. Б. Милка

2.Јовановић К.

3.Ковачевић Мелинда

ЛИКОВНА КУЛТУРА  (1 к)

21.02.2022. у  14:25    

 

1.Николић Б.

2.Ђаковић Т.

3.Ковачевић Данијела

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ  (1к)

24.02.2022.  у   14:25 

1.Санковић Л.

2.Спремо Т.

3.Абутовић М.

ГЕОГРАФИЈА  (1 к)

25.02.2022.  у 14:25              

1.Марић Ј.

2.Пивнички И.

3.Белић С.

БИОЛОГИЈА (2К)

25.02.2022.  у 16:00

1.Конаков П. М.

2.Обућински А.

3.Пешка А.

ЕКОЛОГИЈА (1 к)

25.02.2022.  у 16:00

1.Конаков П. М.

2.Обућински А.

3.Пешка А.

ПРЕДУЗЕТНИШТВО (1 к)

24.02.2022.  у   10:10

 

1. Прибиш М.

2.Ваван И.

3.Петровић И.

УСТА И ПРАВА ГРАЂАНА (1К)

23.02.2022. у 14:35         

1. Марић Н.

2.Бубало О. М.

3.Ковачевић Мелинда

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (1К)

23.02.2022. у 16:05         

1.Ћурчић М.

2.Страживук А.

3.Петровић И.

НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА (1К)

24.02.2022.  у   11:00

1.Першка А.

2.Ковачевић Јасна

3.Смиљанић Д.

ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ (1К)

21.02.2022. У 11.00

1. Лонцо Б.

2.Бугарски А.

3. Стојановић Д.

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (1К)

25.02.2022. У 16:15

1.Пешка А.

2.Циндрић М.

3.Петровић И.

СТАТИКА И ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА (1К)

21.02.2022. У 13.35 (Писмени део испита)

22.02.2022. У 14:25  (Усмени део испита)

1. Стојановић Д.

2.Перковић Д.

3. Алексић С.

ТЕХНИЧКА ОБРАДА У ПРЕМЕРУ (1К)

24.02.2022. У 12:40

1. Иванишевић Д.

2. Страживук А.

3.Фирањи П. Ф.

ГЕОДЕТСКА МЕРЕЊА И РАЧУНАЊА (1К)

24.02.2022. У 12:40 

1. Иванишевић Д.

2. Страживук А.

3.Фирањи П. Ф.

Oдговорите