учитавање

Галантериста/Обућар

НОВИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ТРОГОДИШЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

Креативна и тражена занимања

које ће се у школској 2020/2021. години уписати само у четири школе у Србији!

 

ЗА УПИС У ОВЕ ТРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ НИЈЕ ПОТРЕБНО  ПРЕЋИ ПРАГ ЗНАЊА ОД 50 ПОЕНА!

 

ОБУЋАР

У току школовања ученици стичу  теоријска и практична знања и вештине  израде модне, свакодневне  или  спортске  обуће, скицирања  модела, одабира  материјала  и   израде  шаблона на  основу којих се   кроје делови  обуће.
Неки од кључних стручних предмета обућара су: технологија обуће, кожарски материјали, конструкција и моделовање обуће, предузетништво и практична настава. 
​Теоријска знања ученици стичу у школским ка­би­нетима, а практичне вештине у школској радионици и предузећима за израду обуће, са којима школа годинама успешно сарађује.

Диплома  обућара  омогућава успешан рад у индустрији обуће, у постојећим предузећима, која су заинтересована за школовање овог образовног профила или у оквиру самосталне занатске радње. 
 Обућари могу наставити школовање путем преквалификације или доквалификације за неки од oбразовних профила IV степена. 

ГАЛАНТЕРИСТА

У току школовања ученици стичу  теоријска и практична знања и вештине  израде кожних торби и производа од коже, скицирања  модела, одабира  материјала  и   израде  шаблона.
Неки од кључних стручних предмета галантеристе су: технологија галантерије, кожарски материјали, конструкција и моделовање галантерије, предузетништво и практична настава.

​Теоријска знања ученици стичу у школским ка­би­нетима, а практичне вештине у школској радионици и предузећима за израду галантерије (Мануал доо и др).

Диплома  галантеристе вам   омогућава рад у предузећима за израду галантерије  као и могућност отварања самосталне занатске радње

Галантеристи могу наставити школовање путем преквалификације или доквалификације за неки од oбразовних профила IV степена. 

[ngg src=“galleries“ ids=“171″ exclusions=“1636″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″ show_slideshow_link=“0″]