TEХНИЧАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

 

Техничар за одржавање објеката се бави одржавањем објеката (зграда и кућа)

  • организује реновирања и санације, координира током грађевинских радова, позива одговарајуће мајсторе, прати и контролише њихов рад
  • Радове на одржавању објеката спроводи пратећи техничку документацију (пројекат) и води сву потребну документацију у току радова

 

-НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ–>