учитавање

Самопроцена знања и вештина

У оквиру каријерног вођења и саветовања које спроводи педагошко – психолошка служба, реализује се радионица
“ Самопроцена знања и вештина “ са одељењима завршних разреда.

Oдговорите