учитавање

РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ МАТУРСКИ ИСПИТИ    

АВГУСТОВСКИ РОК ШК.2020/2021.год.

ГРАФИЧАРСТВО

 

Српски језик и књижевност

23.08.2021. год. у 09:00  учионица 105

Дежурни наставник: Ваван Ивана

 

Комисија за преглед писмених радова:

1.Поповић Ј.

2.Губик Н.

3.Средојевић Р.

 

 

МАТУРСКИ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА

 

24.08.2021.год. у 10:00  учионива 105

Дежурни наставник: Вајнбергер-Михелчић С.

 

Комисија за преглед тестова:

ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ

1.Чубрило Д.

2.Исаков Т.

3.Анђелић Б.

 

МАТУРСКИ ИСПИТ – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ – ФОТОГРАФ

 

Технологија графичког материјала

24.08.2021. у 09:00  учионица 105

 

Комисија:

1.Ћаћић Г.

2.Анђелић Б.

3.Малиновић Н.

 

МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ

 

25.08.2021.год.  од 08:00  до 11:00

РАДИОНИЦА ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ – Гагаринова 1 ***

Комисија:

1.Чипе И.

2.Ковачевић М.

3.Чубрило Д.

 

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ

 

25.08.2021. у  09:00  Учионица 303

Комисија:

1.Јурик Ж.

2.Четојевић О.

3.Ћаћић Г.

 

ФОТОГРАФ

25.08.2021. у 09:00  ФОТОЛАБОРАТОРИЈА

Комисија:

1.Јабланов Д.

2.Дрљача А.

3.Јаковљевић Д.

Oдговорите