САМО СЕ РАДОМ ИЛИ ХРАБРОШЋУ МОЖЕ ПОСТИЋИ УГЛЕД МЕЂУ ЉУДИМА…

  ( Иво Андрић)

Господине Савићу, скромност је  Ваша изузетна врлина, али  исто тако, Ваша  упорност и  искрено прегалаштво на професионалном и животном плану не остављају никог равнодушним. Дозволите да Вам укажемо част и пажњу овим кратким разговором за Школски лист „Прави смер“, а поводом Вашег избора на место новог директора ТШ „Милева Марић Ајнштајн“.  Молимо Вас, издвојте нам, на почетку,  неке занимљиве  појединости из Ваше богате радне биографије!

    – Као што је многима у колективу познато,  завршио сам Машински факултет Универзитета у Сарајеву и дипломирани сам машински инжењер  механичке технологије дрвета.  Љубав према  раду у струци  одвела ме је прво у област привреде где сам био више од десет година. Кроз  обављање послова у привреди и пратећи прописе из области права и економије, стекао сам непроцењиво искуство те сам добро упознат са принципима тржишног и буџетског пословања, али се ни током своје каријере у просвети нисам удаљио од своје струке – механичке технологије дрвета.

     Вишегодишњи рад у школи такође собом носи и велико искуство. Какви  су Ваши  планови и визије унапређења школске наставе доласком на место директора школе?

  – Бићу отворен за све промене и иновације у настави, а посебно пројекте и пројектну наставу којом се развијају опште, међупредметне и предузетничке компетенције ученика и наставника те  практичну примену знања. Радићу на промоцији вредности учења и развоја школе за целоживотно учење кроз лично, професионално усавршавање и усавршавање запослених. Борићу  се за побољшање материјално-техничких ресурса унутар школе, пре свега рачунарске опреме и интернет мреже, машина и алата, али и коришћење ресурса ван школе као што су посете привредним организацијама, културно-научним институцијама, историјским локалитетима и сл. у функцији наставе. Сматрам да код ученика  треба развијати свест о здравом начину живота бављењем спортом, а у циљу превенције и борбе против насиља и употребе дрога.

     На којим  етичким и радним принципима  ћете инсистирати у школском колективу?

    – Нагласак стављам на развој ЕТОСА – опште атмосфере у колективу, посебно међуљудским односима које треба заснивати на поштењу, међусобном уважавању, солидарности и тимском раду. Сматрам да је изузетно важна педагошка аутономија наставника и стручних сарадника, али и поштовање норми и правилника којима су регулисани понашање и одговорности свих запослених.

    Где проналазите енергију и  ослонац за своје неуморно ангажовање на послу?

   – Мој велики ослонац и извор сваке позитивне енергије је моја породица, жена и двоје деце. Своје слободно време посвећујем породици и пријатељима и велики сам љубитељ спорта. Рекреативно се бавим фудбалом и стоним тенисом. 

Благодарим,  желимо Вам много среће и успеха на Вашој новој дужности!

                                                                                          Уредник школског листа: проф. Јелена Поповић