учитавање

ПОПРАВНИ ИСПИТИ    АВГУСТОВСКИ РОК ШК.2020/2021.год. Браће Рибникар

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

МАТЕМАТИКА

 

ПИСМЕНИ      19.08.2021. у 08:00  уч.104

УСМЕНИ         20.08.2021. у 08:00  уч.104

1.Загорац Д.

2.Драгојловић С.

3.Бикић-Бокић М.

4.Надрљански К.

5.Лончар Ј.

6.Одељенски старешина

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

ПИСМЕНИ  18.08.2021. у 08:00  уч. 102

УСМЕНИ        19.08.2021. у 08:00  уч. 102

1.Петровић С.

2.Марушевић Ј.

3.Кокић Ђ.

4.Одељенски старешина

ХЕМИЈА

 

20.08.2021. у 08:00  уч. 203

1.Стевановић М.

2.Савић З.

3.Одељенски старешина

СОЦИОЛОГИЈА 

 

20.08.2021. у 08:00   уч. 202

1.Марић Н.

2.Бубало-Остовић М.

3.Одељенски старешина

ДРВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Д-32; ДТО-21

 

17.08.2021. у 10:00

1.Обрадовић А.

2.Млађеновић В.

3.Матић Д.

ДЕНДРОМЕТРИЈА

23.08.2021. у 10:00

1.Ковачевић А.

2.Јанковић И.

3.Перовић Ђ.

ШУМСКА БОТАНИКА

23.08.2021. у 10:30

1.Јованов Т.

2.Ковачевић А.

3.Јанковић И.

СТОЛАРСТВО

Д-22

23.08.2021. у 09:00

1.Тот С.

2.Млађеновић В.

3.Матић Д.

 

Oдговорите