учитавање

ПОПРАВНИ ИСПИТИ   АВГУСТ ШК.2019/2020.год. Браће Рибникар 40

ПОПРАВНИ ИСПИТИ   АВГУСТ ШК.2019/2020.год.

Браће Рибникар

 

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
МАТЕМАТИКА

 

ПИСМЕНИ   17.08.2020. у 11:00

УСМЕНИ      18.08.2020. у 9:00

1.Загорац Д.

2.Анђелић М:

3.Одељенски старешина

ХЕМИЈА

 

17.08.2020. у 10:00

1.Стевановић М.

2.Савић З.

3.Одељенски старешина

ФИЗИКА

 

17.08.2020. у 10:30

1.Топић Ј.

2.Лер Ф.

3.Одељенски старешина

ГЕОГРАФИЈА

 

18.08.2020. у 10:30

1.Марић Ј.

2.Алајица Д.

3.Одељенски старешина

ДРВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

 

18.08.2020. у 10:00

1.Вујошевић-Крстић В.

2.Обрадовић А.

3. Одељенски старешина

СТОЛАРСТВО

 

17.08.2020. у 10:00

1.Тот С.

2.Шаша Д.

3.Одељенски старешина

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ

 

18.08.2020. у 10:00

1.Циндрић М.

2.Лакићевић М.

3.Одељенски старешина

 

Oдговорите