учитавање

ОКТОБАРСКИ  ИСПИТНИ РОК  Шк. 2020/2021.год. Браће Рибникар

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ОКТОБАРСКИ  ИСПИТНИ РОК  Шк. 2020/2021.год.

Браће Рибникар

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

 

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (9 к)

19.10..2020. у  11:15     (Писмени део испита)

20.10.2020. у  13:10    (Усмени део испита)

   

1.Вукчевић М.

2.Тркуља З.

3.Поповић Ј.

МАТЕМАТИКА  (5 к)

20.10.2020.  у 10:40      (Писмени део испита)

21.10.2020. у 12:15      (Усмени део испита)

 

1. Надрљански К.

2.Петровић Т.

3. Загорац Д.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  (2 к)

21.10.2020.  у 14:30              (Писмени део испита)

23.10.2020.  у 12:30           (Усмени део испита)

1.Петровић С.

2.Марушевић Ј.

3.Ћирић В.

 

РУСКИ ЈЕЗИК   (1 к)

22.10.2020. у 10:35     (Писмени део испита)

По договору               (Усмени део испита)

 

1.Тегелтија-Д. В.

2.Кокић Ђ.

3.Марушевић Ј.

ИСТОРИЈА (3к)

22.10.2020. у 10:35 (Усмени део испита)

1. Пивнички И.

2. Радоњић Н.

3.Жегарац С.

СОЦИОЛОГИЈА   (1к)

19.10.2020.  у  10:00    (Усмени део испита)

1.Бубало-О.М.

2.Марић Н.

3.Зидаревић-К.З.

УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА (1к)

19.10.2020. у 10:00      (Усмени део испита)

1. Марић Н.

2. Бубало Остовић М.

3. Зидаревић Крстић З.

ЛИКОВНА КУЛТУРА (1к)

20.10.2020.  у  9:30     (Усмени део испита)

1. Николић Б.

2.Савановић Белић Б.

3.Жуљевић С.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  (5к)

19.10.2020. у 09:15

1. Вајнбергер С.

2. Милошевић Н.

3.Радованов Ђ.

ХЕМИЈА  (4к)

19.10.2020. у 15:40      (Усмени део испита)

1. Стевановић М.

2.Савић З.

3.Попара Конаков М.

МУЗИЧКО  (1к)

23.10.2020.   у 12:00    (Усмени део испита)

 

1. Ковачевић А.

2. Милекић К.

3. Жегарац С.

БИОЛОГИЈА (1к)

21.10.2020.   у 14:10          (Усмени део испита)

 

1.Попара Конаков М.

2. Јованов Т.

3. Лер Ф.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (2К)

23.10.2020.     у 12:10     (Усмени део испита)

1. Милекић К.

2. Жегарац С.

3. Оторанов Б.

ФИЗИКА  (2к)

19.10.2020. у 12:30     (Усмени део испита)

1. Лер Ф.

2.Топић Ј.

3.Лазар Д.

ВЕРСКА НАСТАВА  (5 к) 

22.10.2020. у 13:40             (Усмени део испита)          

1. Куриџа Ц.

2.Шипка С.

3. Милекић К.

ФИЛОЗОФИЈА (4к)

21.10.2020.  у  10:40        (Усмени део испита)                                           

1. Зидаревић К. З.

2.Бубало Остовић М.

3. Оторанов Б.

ЕСТЕТИКА (1к)

21.10.2020.  у  10:40     (Усмени део испита)

                                             

1. Зидаревић К.З.

2.Бубало Остовић М.

3. Оторанов Б.

 

 ГРАФИЧАРСТВО

ОКТОБАРСКИ РОК Шк.2020/2021. Године

 

 

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКОГ МАТЕРИЈА  (4 к)

26.10.2020. у 12:45                (Усмени део испита)

 

1.Ћаћић Г.

2.Танасин Д.

3.Димитрић К.

ОСНОВИ ГРАФИЧКЕ ТЕХНИКЕ  (1 к)

27.10.2020. у 11:10                   (Усмени део испита)

1.Танасин Д.

2.Ковачевић М.

3.Исаков Т.

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА(1к)                      29.10.2020.  у 10:40         (Усмени део испита) 1.Танасин Д.

2.Ваван И.

3.Димитрић К.

ОСНОВИ WEB ДИЗАЈНА  (2к)          

27.10.2020. у 13:45    (Усмени део испита)

1.Јаковљевић Д.

2.Ковачевић М.

3.Јурик Ж.

ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА  (1к)

29.10.2020. у 10:00           (Усмени део испита)

1.Пјешчић Т.

2.Жуљевић С.

3.Савановић Б. Б.

ГРАФИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ И ПИСМО  (1к)

26.10.2020.  у 09:15    (Усмени део испита)

1.Недељковић С.Д.

2.Вуковић В.

3. Пјешчић Т.

ТЕХНОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ШТАМПАРСКЕ ФОРМЕ (2к)

26.10.2020.  у 12:30    (Усмени део испита)

1. Малиновић Н.

2.Јурик Ж.

3. Јаковљевић Д.

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ (1К)

30.10.2020. У 10:35    (Усмени део испита)

1. Јурик Ж.

2. Пјешчић Т.

3.Исаков Т.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА-ТЕХ.ГРАФ. ПРИПРЕМЕ (2К)

26.10.2020. У 14:30    ****кабинет граф. припреме

                                              Гагаринова 1.****

1.Чипе И.

2.Чубрило Д.

3.Патарић С.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА-ШТАМПА (2К)   

28.10.2020. У 14:55      (Усмени део испита)

1.Јурик Ж.

2.Ковачевић М.

3.Анђелић Б.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА-ШТАМПА (1к)

28.10.2020. У 09:00

1. Четојевић О.

2.Фанчевић З.

3.Анђелић Б.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА-ФОТОГРАФ  (1К)  

29.10.2020. У 12:30       (Усмени део испита)

1. Јабланов Д.

2.Дрљача А.

3.Исаков Т.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА-ФОТОГРАФ (1К)

29.10.2020. У 12:30

1.Дрљача А.

2.Јабланов Д.

3. Исаков Т.

 

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

ОКТОБАРСКИ РОК Шк.2020/2021. Године

 

 

-ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
ПЛАНИРАЊЕ И ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА (1К)

20.10.2020. У 11:00          (Усмени део испита)

1. Савић М.

2. Ковачевић А.

3. Дамјановић Б.

ШУМСКЕ КУЛТУРЕ И ПЛАНТАЖЕ (1К)

20.10.2020. У 11:15         (Усмени део испита)

1.Дамјановић Б.

2.Ковачевић А.

3.Савић М.

ЗАШТИТА ШУМА (1К)

20.10.2020. У 11:30          (Усмени део испита)

1. Ковачевић А.

2.Дамјановић Б.

3.Савић М.

ГЕОДЕЗИЈА (1К)

22.10.2020. У 12:00        (Усмени део испита)

1.Јанковић И.

2.Перовић Ђ.

3. Савић М.

АЛАТИ И МЕХАНИЗАЦИЈА У ШУМАРСТВУ (1К)

22.10.2020. У 12:30       (Усмени део испита)

1. Јанковић И.

2. Савић М.

3. Перовић Ђ.

ЛОВСТВГО (1К)

22.10.2020. У 12:45          (Усмени део испита)

1. Перовић Ђ.

2.Јанковић И.

3.Савић М.

МЕТЕОРОЛОГИЈА СА КЛИМАТИЗАЦИЈОМ (1К)

22.10.2020. У 13:00           (Усмени део испита)

1.Савић М.

2. Јанковић И.

3.Перовић Ђ.

ПЕДОЛОГИЈА СА ГЕОЛОГИЈОМ (1К)

22.10.2020. У 13:20            (Усмени део испита)

1. Перовић Ђ.

2. Савић М.

3.Јанковић И.

ШУМСКА БОТАНИКА (1К)

22.10.2020. У  13:45              (Усмени део испита)

1. Перовић Ђ.

2.Савић М.

3. Јанковић И.

ИСКОРИШЋАВАЊЕ ШУМА (3к)

21.10.2020. У 12:00           (Усмени део испита)

1. Ковачевић А.

2.Станковић Р.

3. Дамјановић Б.

ШУМСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (1к)

19.10.2020. У 10:00               (Усмени део испита)

1. Јанковић И.

2. Ковачевић А.

3. Дамјановић Б.

УРЕЂЕЊЕ БУЈИЦА (1к)

19.10.2020. у 10:30           (Усмени део испита)

1. Дамјановић Б.

2. Јанковић И.

3. Ковачевић А.

 

-ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
ХИДРОТЕРМИЧКА ОБРАДА ДРВЕТА (1К)

21.10.2020. у  13:00          (Усмени део испита)

1. Млађеновић В.

2. Обрадовић А.

3- Шаша Д.

ПЛАНИРАЊЕ И КОНТРОЛА ПРОИЗВОДЊЕ (1К)

21.10.2020. у 12:30          (Усмени део испита)

1. Млађеновић В.

2. Обрадовић А.

3- Шаша Д.

ИЗРАДА ПРОТОТИПОВА И МОДЕЛА (1К)

21.10.2020. У 12:00        (Усмени део испита)

1. Шаша Д.

2. Млађеновић В.

3.Обрадовић А.

ДРВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (1к)

20.10.2020. у 11:30        (Усмени део испита)

1.Вујошевић К.З.

2. Малинић В.

3. Обрадовић А.

 

                                                                                    

 

– ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
ДЕКОРАТИВНА ДЕНДРОЛОГИЈА  (1К)

19.10.2020. у 11:00            (Усмени део испита)

1. Мошорински М.

2. Кораћ М.

3. Туцић В.

ОСНОВЕ АРАНЖИРАЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА (1К)      (Усмени део испита)

19.10.2020. у 11:30

1. Туцић В.

2.Кораћ М.

3.Мошорински М.

ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА (1к)

19.10.2020. у 12:00        (Усмени део испита)

1. Кораћ М.

2. Мошорински М.

3. Туцић В.

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПАРКОВА И ОСНОВЕ ГРАЂЕВИНАРСТВА (1к)       

20.10.2020. у 12:30     (Усмени део испита)

1. Мошорински М.

2. Кораћ М.

3. Туцић В.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА-ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА (1к)

20.10.2020. у 10:00

1. Иванишевић М.

2. Мошорински М.

3. Туцић В.

 

 

 

-СТОЛАР-

ПРЕДМЕТ КОМИСИЈА
РАЧУНАРСКА ГРАГИКА (1к)

20.10.2020. у 11:00          ****учионица  402****

1. Вујошевић К.З.

2. Малинић В.

3.Обрадовић А.

ПЛОЧАСТИ МАТЕРИЈАЛИ У СТОЛАРСТВУ(1к)

20.10.2020. у 12:00    (Усмени део испита)

 

1.Матић Д.

2.Млађеновић В.

3.Мудринић Д.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА (1к)

19.10.2020. у 10:30   (Усмени део испита)

1. Шаша Д.

2.Обрадовић А.

3.Мудринић Д.

СТОЛАРСТВО (1К)

19.10.2020. у 09:00    (Усмени део испита)

 

1.Тот С.

2.Шаша Д.

3.Мудринић Д.

ФИНАЛНА ОБРАДА ДРВЕТА (1К)

19.10.2020. у 11:30    (Усмени део испита)

1. Мудринић Д.

2. Обрадовић А.

3.Шаша Д.

 

 

                                                  

 

 

Нови Сад, 6.10.2020.год.                                                             Пом. Директора

                                                                                                             Ћаћић Горан

                                                                                                    Дамјановић Бранислав

                                                                                                          

                     

 

 

 

 

 

Oдговорите