учитавање

Стручно усавршавање

herunterladen

-Бесплатни  семинари у Августу и Септембру 2020

-Педагошка свеска–>

Документ о вредновању интерног стручног усавршавања у установи–>

-Образац за портфолио–>

Препоруке о томе шта би требало да садржи портфолио–>

-Оцењивање – за одељењске старешине–>

-Евиденциони лист за резултате рада–>

-Формативно оцењивање–>

Припремила проф download audiobooks for free mp3. Лидија Крупљанин

 

Препоруке о томе шта би требало да садржи педагошка свеска–>

-Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању 2018 –>

 

 

geogebra 6 kostenlos downloaden