Модни кројач- трећи степен

 

МОДНИ КРОЈАЧ

Израђује одевне предмете. Оспособљен је да:

    • Конструише и моделује одећу
    • Израђује кројну слику
    • Шије предмете од текстила на обичним и специјалним машинама за шивење
    • Дорађује израђене производе
    • Контролише квалитет у току и на крају процеса производње и пакује готове производе

ZAVRŠNI ISPIT T 35 (2)