учитавање

КАЛЕНДАР РАДА ЗА АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ

 

 

ДАТУМ АКТИВНОСТИ
Понедељак

19.08.2019.

 

КОЛЕГИЈУМ ДИРЕКТОРА  у 8:30
ЗАЈЕДНИЧКО НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ у 9:00

-Верификација одељенских старешинстава

-Верификација поделе предмета

Од понедељка 19.08.

 до петака 23.08.2019.

Разредни,поправни и ванредни испити према распореду
 

23.08.2019.петак

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

-Браће Рибникар 40  у 12:00

-Гагаринова 1              у 13:00

-Верификација разредних,поправних и ванредних испита

Понедељак 26.08.2019. Матурски испит-писмени из српског језика и књижевности 

у 10:00

Од уторака 27.08.2019.

до петка  30.08.2019.

Матурски и завршни испити од  8:00

 -по распореду

 

Петак

30.08.2019.

 

 

ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

Браће Рибникар 40

-8:00  шумарство и обрада дрвета

-9:00  хемија,неметли и графичарство

Гагаринова 1

-10:00 геодезија и грађевинарство

-10:00 текстилство и кожарство

 

 

ЗАЈЕДНИЧКО НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ у ________

-Верификација матурских и завршних испита

 

Понедељак

02.09.2019.

ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ПРЕМА РАСПОРЕДУ

I,III разред –прва смена (од 7:30)

II,IV разред-друга смена (од13:30)

 

 

Нови Сад,06.08.2019.године                                                            директор

                                                                                                            Жељко Савић

Oдговорите