учитавање

Грађевински техничар за хидроградњу

herunterladen

ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ХИДРОГРАДЊУ

Бави се проблемима снабдевања водом и каналисања насеља, коришћења водених снага и изградње хидроелектрана, регулисањем речних токова, наводњавањем и одводњавањем замљишта, изградњом пловник канала и пристаништа као и објеката за спорт, рекреацију и хидротерапију herunterladen.

 

  • Предвиђени број ученика у одељењу је 30.

 

 

 

fonts for openoffice