учитавање

Грађевински техничар

ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР


Грађевински техничар је четворогодишњи образовни профил који пружа широко знање из подручја грађевине wot für firefox kostenlos downloaden. Грађевински техничари учествују у свим пословима грађења: од планирања и припреме, преко пројектовања, до извођења грађевине internet virenschutz kostenlos downloaden. Улога грађевинских техничара у тому је врло велика, јер они сарађују међусобно, али и са грађевинским инжењерима, зидарима, армирачима, кровопокривачима и осталим грађевинским радницима foto downloaden iphone 6.

Након завршене средње школе, наши ученици могу студирати на грађевинском факултету и на сродним факултетима win 10 updates herunterladen.

Током школовања, грађевински техничари уз опште предмете уче и петнаестак стручних, као што су: техничко цртање, грађевински материјали, грађевинске конструкције, бетон, статика и отпорност материјала и др bei amazon gekaufte app herunterladen.

Програм рада: