учитавање

Геодезија и грађевинарство

Подручје рада: ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

Одељења која уписујемо ове школске године:

Четврти степен:

1 wie kann ich beim iphone videos herunterladen. Архитектонски техничар
2. Грађевински техничар
3 herunterladen. Геодетски техничар – геометар
4. Грађевински техничар за хидроградњу

Трећи степен:

1 herunterladen. Декоратер зидних површина
2. Руковалац грађевинском механизацијом – дуал
3 netflix serie herunterladen geht nicht. Оператер основних грађевинских радова – дуал