учитавање

Дежурство наставника 01.06-12.06.

           
  DEŽURSTVO NASTAVNIKA 01.06-12.06 windows 10 jetzt herunterladen.    
           
  pre podne 08:00-14:00 posle podne 14:00-20:00  
ulaz dvorište ulaz  dvorište  
ponedeljak Tasić D minecraft free android. Tasić D. Mošorinski M. Mošorinski M.  
Stanković R. Stanković R. Žutić M herunterladen. Žutić M.  
Frančević Z. Frančević Z.      
utorak Šaša D herunterladen. Šaša D. Radonjić N. Radonjić N.  
Mudrinić D. Mudrinić D. Pivnički I daysyview herunterladen. Pivnički I.  
sreda Bubalo-Ostović M. Bubalo-Ostović M. Tanasin D herunterladen. Tanasin D.  
Popara Konakov M. Popara Konakov M. Nedeljković D. Nedeljković D sims 3 frisuren downloaden.  
četvrtak Cvijanović Đ. Cvijanović Đ. Milošević N. Milošević N herunterladen.  
Kuridža S. Kuridža S. Ćirić V. Ćirić V.  
petak Obradović A herunterladen. Obradović A. Vukčević M. Vukčević M.  
Rađen J. Rađen J. Vuković Vizi J hoe moet je rebrawl downloaden. Vuković Vizi J.  
           
 Na ulazu Nastavnici proveravaju da li učenici/zaposleni imaju maske  
Obaveštavaju ih o pravilima ponašanja i da kad završe moraju da napuste  
  školski objekat (dvorište škole)      
Dezinfikuju ruke učenicima/nastavnicima    
Nastavnik u dvorištu učenike opominje o merama opreza, preporučenom  
  razmaku kao i da kad završe napuste školski objekat.    
Na spratovima i u zbornici dežuraju nastavnici koji imaju nastavu i tetkice  
           
Oдговорите