ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР

Прикупља податке о својствима шумског подручја, о биљном и животињском свету, а посебно о ретким, законом заштићеним врстама.

  • Прати раст дрвећа, брине о њиховој заштити од болести и штеточина.
  • Одређује и означава делове шуме који су предвиђени за сечу и за пошумљавање. Прерачунава количину дрва која ће се добити сечом, планира градњу шумских путева и прати и надгледа радове у шуми.
  • Може обављати и нека лабораторијска испитивања и административне послове у шумарским газдинствима

-НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ–>