ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ  

Ученик се оспособљава за припремање и рад на цилиндричним машинама и извођење операција на дигиталним машинама. Боја штампе се подешава и мери према оригиналу или пробном отиску.

    • Штампа се на картону, папиру, пластици
    • Техника штампе се одређује спрам оригинала, тиража, подлоге за штампање и жеље наручиоца

– Нови план и програм смера Техничар штампе од школске 2022/2023. године. –>

DSC_0017DSC_0015