ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА 

У образовном профилу техничар за обликовање намештаја и ентеријера извршен је спој уметности и технике прилагођен модерном схватању и ивођењу наставе и професионалне едукације.

  • Предмети који се изучавају одређени су по угледу на европске наставне планове.
  • Поред предмета везаних за технологију производње намештаја и конструкцију намештаја, посебан нагласак даје на развијање креативних способности ученика. Велико је учешће ликовне групе предмета као што су цртање, теорија форме, теорија дизајна, историја уметности, стилови намештаја, унутрашња декорација, обликовање намештаја. Осим тога, ученици ће у великој мери научити да користе савремене софтверске алате неопходне за успешно обављање послова.
  • Предвиђено је да уечници овог образовног профила могу да нађу себи место и у производњи и у бироима за пројектовање намештаја и ентеријера.
  • Структура предмета омогућава наставак школовања како на техничким тако и на факултетима ликовних уметности.

 

План рада: