ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА 

Обликовање графичких производа подразумева ликовну интерпретацију на разним штампаним материјалима као што су: израда логотипа, обликовање штампаних канцеларијских и рекламних материјала, амбалаже широког спектра, новинских страница, часописа, књига итд.

  • Техничар за обликовање графичких производа током школовања савладава технику и технологију графичког обликовања како ручног цртања тако и на рачунару уз обуку примене најсавременијих професионалних програма намењених за ову врсту делатности, формирајући притом и естетски критеријум
  • Он прати целокупан процес израде графичког производа у штампарији
  • Ради индивидуално или у тимовима
  • Оспособљава се за рад у штампаријама, фирмама, електронским медијима и другим привредним организацијама или самостално

– Техн.-за-обл.-граф.-произв.-општи-стручни-табеле – наставни план и програм

 

 

IMG_4489

_DSC0074