РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ – ДУАЛ (трогодишње) 

фотографија: http://clipart-library.com/clipart/8izr7j4LT.htm

Руковалац грађевинском механизацијом управља механизацијом при извођењу земљаних радова као што су копање земље за темеље и подруме, померање огромних земљаних маса при изградњи саобраћајница, подизању тешких грађевинских елемената . Руковалац рукује машинама, управља и одржава их ,чисти и подмазује, обавља једноставније поправке.Ученик практичну наставу обавља у предизећима.

Програм рада: