МИСИЈА: 

Креирамо образовни процес и живот у школи тако да се развију стваралачки и радни потенцијали свих ученика и запослених.

 

 

ВИЗИЈА: 

Тежимо ка усвајању предузетничких компетенција и принципа целоживотног учења како бисмо кроз занимљиву наставу постигли одрживост у друштвеном окружењу.