ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ХИДРОГРАДЊУ 

Бави се проблемима снабдевања водом и каналисања насеља, коришћења водених снага и изградње хидроелектрана, регулисањем речних токова, наводњавањем и одводњавањем замљишта, изградњом пловник канала и пристаништа као и објеката за спорт, рекреацију и хидротерапију.

 

  • Предвиђени број ученика у одељењу је 30.