ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ

Грађевински техничар за нискоградњу је сарадник у процесу грађења, од планирања и припреме, преко пројектовања до извођења објеката нискоградње, саобраћајница, путева и железничких пруга, мостова, тунела, надвожњака, аеродромских писта, као и пратећих објеката бензинских пумпи, сервисних станица, паркинга, гаража и др.

Током четири године школовања на овом смеру, ученици кроз стручне предмете стичу различита знања, вештине и способности:

· информатичку писменост-познавање програма за обраду текста и израду цртежа-пројеката;

· знање и вештину израде цртежа-пројеката;

· познавање савремених конструкција, материјала, технологија грађења и грађевинске механизације;

· познавање целокупног процеса планирања и организације у грађевинарству;

· познавање карактеристика градилишта и грађевинске индустрије;

· знање израде пројектне документације;

· способност решавања различитих техничких проблема и

· способност просторне перцепције.

Након завршеног четворогодишњег школовања грађевински техничари за нискоградњу могу се запослити у грађевинским предузећима (рад у пројектном бироу, рад на градилишту), или наставити школовање на факултетима и вишим школама у земљи

 

-НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ–>

 

nisko1

nisko2