ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР- ГЕОМЕТАР 

 

Геодетски техничар се бави премером терена и израдом геодетских и катастарских планова и извршава друге радове у оквиру катастра непокретности и инжењерско- техничких послова као што су просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, саобраћај, рударство и геологија, енергетика, пољопривреда, шумарство, водопривреда, машинство и сл.

  •  Могућност даљег школовања: геодетски, грађевински и други сродни технички факултети, правни, економски и др., као и високе школе

 

-НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ–>