ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР – ГЕОМЕТАР

Геодетски техничар је четворогодишње образовање које пружа широки спектар знања из области премеравања земљишта, етажирања објеката, израде планова и карата, вођења евиденције о власништву и променама на земљишту.

Геодетски техничари учествују и у радовима на изградњи саобраћајница, тунела, објеката високоградње, у монтажи индустријских хала и друго. Велика предност образовања у нашој школи је то што школа поседује савремене инструменте и алате на којима ученици обављају стручну праксу.

Након завршене школе, ученици се могу запослити у службама које су везане за катастар при општинским или републичким одељењима или у било ком другом предузећу које послује у области грађевине, изградње путева, пољопривреде. Наравно, сваки ученик након завршетка овог смера може наставити школовање на високој школи или факултету.