Подручје рада: ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

Одељења која уписујемо ове школске године:

Четврти степен:

1. Архитектонски техничар
2. Грађевински техничар
3. Геодетски техничар – геометар
4. Грађевински техничар за хидроградњу

Трећи степен:

1. Декоратер зидних површина
2. Руковалац грађевинском механизацијом – дуал
3. Оператер основних грађевинских радова – дуал