ИСПИТНИ РОКОВИ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ 

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ:

  1. рок – октобар
  2. рок – децембар
  3. рок – фебруар
  4. рок – април
  5. рок – јун
  6. рок – август

На ванредно школовање – доквалификацију или преквалификацију може да се упише ученик старији од 17 година са минимално завршеном основном школом.

На V степен може да се упише лице са минимално завршеним III степеном одговарајуће струке и четири године радног искуства у струци или лице са завршеним IV степеном и минимално две године радног искуства у струци.

Упис за доквалификацију и преквалификацију обавља се током целе године, а упис на ванредно школовање до 31.08. за наредну школску годину.

  • Испите пријавити у наведеним роковима пре сваког испитног рока, сем августовског рока када је пријављивање раније, а назначено је под тачком 6.
  • Уплата се врши приликом пријаве испита.
  • Матурски, завршни и специјалистички испити се полажу у јануарском року и у редовним роковима јуни и август са редовним ученицима.