Одвија се из стручних предмета предвиђених планом и програмом по шест часова, пет радних дана у сваком полугодишту (ученици на дан блок наставе немају редовну наставу по важећем распореду).