Реализује се у чатири групе и траје од:

  • 8:00 до 13:30 од 27. Августа прва група:
  • Од 14.00 до 19.30 друга група 27. Август
  • Трећа група 19. Септембра од 09.00 do 15:00
  • Четрврта група 26.09. од 9.00 do 15.00.

 

 

  Обука:  „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“.        
  ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ          
  Назив школе: Т.Ш.“Милева Маррић Ајнштајн“        
  Место: Нови Сад        
  Општина: Нови Сад        
  Школска управа:          
             
  ПОДАЦИ О ОДРЖАВАЊУ ОБУКЕ          
  Датум одржавања обуке: август 1. група        
  Место одржавања обуке: Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“Н.Сад        
             
Рб. Име учесника обуке Презиме учесника обуке Место рођења Назив установе  у којој је запослен  Место Потпис учесника (на штампаном примерку)
1 Драгана Родић Нови Сад Т:Ш.Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
2 Драгана Кучак Нови Сад Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
3 Ана Аврамовић   т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
4 Милка Бикић Бокић Нови Сад Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
5 Маја Лакићевић Нови Сад Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
6 Лидија Крупљанин   Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
7 Милана  Гњатовић Нови Сад Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
8 Весна  Ћирић Нови Сад Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
9 Драгана Зубић   Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
10 Јадранка  Килибарда Нови Сад Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
11 Федор Бењак Нови Сад Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
12 Љубица Максимовић Нови Сад Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
13 Бибијана  Лонцо   Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
14 Данијела Ковачевић Нови Сад Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
15 Драгана Загорац Нови Сад Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
16 Јелена Марушевић Нови Сад Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
17 Маја Ћурчић Нови Сад Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
18 Александра Обућински   Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
19 Свето Видић   Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
20 Наталија Штрбац Богуновић   Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
21 Маријета  Циндрић Нови Сад Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  

 

  Обука:  „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“.        
  ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ          
  Назив школе:          
  Место:          
  Општина:          
  Школска управа:          
             
  ПОДАЦИ О ОДРЖАВАЊУ ОБУКЕ август 2 група        
  Датум одржавања обуке:          
  Место одржавања обуке:          
             
Рб. Име учесника обуке Презиме учесника обуке Место рођења Назив установе  у којој је запослен  Место Потпис учесника (на штампаном примерку)
1 Ксенија Надрљански Нови Сад Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
2 Нада  Милошевић Нови Сад Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
3 Ђорђе Радованов Нови Сад Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
4 Мирјана Анђелић Нови Сад Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
5 Филип Лер   Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
6 Мелинда Ковачевић   Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
7 Злата Зидаревић Крстић Нови Сад Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
8 Радојка Москаљ Нови Сад Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
9 Дубравка  Пивнички Нови Сад Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
10 Даница Стојилковић   Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
11 Душица Стојановић Нови Сад Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
12 Мирјана Бубало Остовић   Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
13 Силвиа Фирањи Поповић Нови Сад Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
14 Ана Бовђиш Нови Сад Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
15 Марица Вуцеља Нови Сад Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
16 Душица Фелбапов Ашлер Нови Сад T.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
17 Ката Јовановић   Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
18 Светлана Драгојловић Нови Сад Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
19 Сузана Петровић Нови Сад Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
20 Корана Милекић Нови Сад Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
21 Ивана Ваван Нови Сад Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  

 

  Обука:  „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“.        
  ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ          
  Назив школе: Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“        
  Место: Нови Сад        
  Општина:          
  Школска управа:          
             
  ПОДАЦИ О ОДРЖАВАЊУ ОБУКЕ          
  Датум одржавања обуке: 19.09.2020.        
  Место одржавања обуке: Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“        
             
Рб. Име учесника обуке Презиме учесника обуке Место рођења Назив установе  у којој је запослен  Место Потпис учесника (на штампаном примерку)
1 Снежана Алексић Нови Сад Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
2 Татјана Петровић Нови Сад т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
3 Маријана Музека Нови Сад т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
4 Драгана Јаковљевић   т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
5 Богданка Јаковљев Нови Сад т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
6 Ана Пешка Нови Сад т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
7 Јасмина Лончар Нови Сад т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
8 Светлана Вајнбергер Михелчић Нови Сад т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
9 Ратка Чорда   Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
10 Нада  Марић Нови Сад Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
11 Мирослава Дедин Нови Сад Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
12 Ђурђина Кокић Нови Сад Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
13 Светлана Вујанић   Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
14 Весна  Милановић Нови Сад Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
15 Весна  Вајнбергер    Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
16 Силвана Жуљевић Нови Сад Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
17 Весна  Тегелтија Дујаковић Нови Сад Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
18 Бојана Оторанов Нови Сад Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
19 Сања Керезовић   Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
20 Тања Ђаковић Нови Сад Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
21 Анита Бугарски   Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  

 

 

  Обука:  „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“.      
  ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ        
  Назив школе: Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“      
  Место: Нови Сад      
  Општина:        
  Школска управа:        
           
  ПОДАЦИ О ОДРЖАВАЊУ ОБУКЕ        
  Датум одржавања обуке: 26.09.2020.      
  Место одржавања обуке: Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“      
           
Рб. Име учесника обуке Презиме учесника обуке Назив установе  у којој је запослен  Место Потпис учесника (на штампаном примерку)
1 Драгана Смиљанић Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
2 Соња Жегарац Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
3 Бојана Стојилковић Варга Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
4 Мариа Малешевић Чучулис Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
5 Бранка Штрбац  Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
6 Маја Стојиљковић Шипош Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
7 Јелена Филиповић Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
8 Сузана Микач Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
9 Дејана Тодорић Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
10 Владимир Пузић Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
11 Ђорђе Перовић Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
12 Анкица Ковачевић Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
13 Ивица Јанковић Т.Ш.Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
14 Верица Туцић Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
15 Тијана Пјешчић Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
16 Борица Анђелић Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
17 Александра Дрљача Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
18 Марија Ковачевић Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
19 Татјана Исаков Т.Ш.“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад  
20 Дуња Недељковић Т.Ш“Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад