АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – ОГЛЕД

Бави се разрадом пројеката високоградње, урбанистичких пројеката, пројеката кућних инсталација, пројеката конзервације и рестаурације објеката високоградње, заштите споменика, организује изградњу и води документацију градилишта.

  • На овом образовном профилу први пут се као наставни предмет изучава: oдрживи развој, као и презентација архитектонских објеката
  • Овај образовни профил пружа најбољу основу за даље студије архитектуре, такође ученици могу наставити школовање и на другим техничким и осталим факултетима и високим школама
  • Предвиђени број ученика у одељењу је  24

 

-НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ–>