учитавање

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ ОКТОБАРСКИ  ИСПИТНИ РОК   Шк. 2021/2022.год. Браће Рибникар ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

МАТЕМАТИКА  (3к)

18.10.2021.  у  12:45         (Писмени део испита)

20.10.2021. у   09:55       (Усмени део испита)

1.Загорац Д.

2.Петровић Т.

3.Лончар Ј.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (2 к)

19.10.2021. у  11:50     (Писмени део испита)

20.10.2021. у  12:40     (Усмени део испита)

1.Тркуља З.

2.Поповић Ј.

3.Средојевић Р.

ВЕРСКА НАСТАВА  (4к)

21.10.2021.  у  10:00        

1.Куриџа С.

2.Момиров Б.

3.Милекић К.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  (2 к)

18.10.2021.  у 09:55              (Писмени део испита)

19.10.2021.  у 16:00              (Усмени део испита)

1.Петровић С.

2.Марушевић Ј.

3.Ћирић В.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  (1к)

19.10.2021. у 14:30

1. Вајнбергер-М. С.

2.Радованов Ђ.

3. Милошевић Н.

ГЕОГРАФИЈА   (1к)

19.10.2021. у 10:15

1.Алајица Д.

2.Марић Ј.

3.Коџо С.

ФИЛОЗОФИЈА  (2к)

 19.10.2021. у 12:45      

1.Зидаревић-Крстић З.

2.Бубало-Остовић М.

3.Тасић Д.

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА  (2к)

20.10.2021. у 13:30

                 ***ГАГАРИНОВА 1 (ЗБОРНИЦА)

1.Марић Н.

2.Бубало-Остовић М. 

3.Јовичић Г.

  

 ГРАФИЧАРСТВО

ОКТОБАРСКИ РОК Шк.2021/2022. Године

Браће Рибникар

 

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ (1к)

27.10.2021. у 17:50

1.Ваван И.

2.Ћаћић Г.

3.Јурик Ж.

ОСНОВИ ГРАФИЧКЕ ТЕХНИКЕ  (3к)

26.10.2021. у 14:45

1.Дојков В.

2.Ковачевић М.

3.Анђелић Б.

ТЕХНОЛОГИЈА ГРАФИЧКЕ ПРИПРЕМЕ  (1к)

29.10.2021. у 14:20

                                    

1.Јурик Ж.

2.Пјешчић Т.

3.Исаков Т.

ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА  (2к)

25.10.2021. у 11:30

                                    

1.Жуљевић С.

2.Савановић-Белић Б.

3.Малиновић Н.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА-ОБЛИКОВАЊЕ (1к)    

25.10.2021. у 16:00      

1.Вуковић-Визи Ј.

2.Савановић-Б.Б.

3.Пјешчић Т.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА-ШТАМПА   (1к)      

25.10.2021. у 09:00                   ****

                             Гагаринова 1- штампарија      

1.Фанчевић З.

2.Четојевић О.

3.Патарић С.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА – припрема (1к)

27.10.2021. у 16:00

                                         ***Гагаринова 1***

                                      Кабинет за припрему

1.Чубрило Д.

2.Чипе И.

3.Патарић С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

ОКТОБАРСКИ РОК Шк.2021/2022. Године

Браће Рибникар  

-ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ЛОВСТВО  (1к)

26.10.2021. у 10:45          

1.Перовић Ђ.

2.Ковачевић А.

3.Јанковић И.

ИСКОРИШЋАВАЊЕ ШУМА  (2к)

26.10.2021. у  11:30           

1.Ковачевић А.

2.Јанковић И.

3.Перовић Ђ.

ЗАШТИТА ШУМА  (1 к)

26.10.2021. у 11:00          

1. Ковачевић А.

2.Перовић Ђ.

3.Јанковић И.

ШУМСКЕ КУЛТУРЕ И ПЛАНТАЖЕ  (2к)

28.10.2021. у 11:00              

1.Дамјановић Б.

2. Савић М.

3.Перовић Ђ.

ПЛАНИРАЊЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА  (1к)

28.10.2021. у 11:30              

1.Савић М.

2.Дамјановић Б.

3.Перовић Ђ.

ИСХРАНА БИЉА  (1к)

28.10.2021. у 10:00             

1.Јованов Т.

2.Перовић Ђ.

3.Савић М.

ДЕНДРОМЕТРИЈА  (1к)

28.10.2021. у 14:00

1.Ковачевић А.

2.Јанковић И.

3.Перовић Ђ.

АЛАТИ И МЕХАНИЗАЦИЈА У ШУМАРСТВУ (1к)

28.10.2021. у 13:00      

1.Јанковић И.

2.Савић М.

3.Ковачевић А.

ПРОИЗВОДЊА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА  (1к)

28.10.2021. у 13:00

1.Ковачевић А.

2.Јанковић И.

3.Савић М.

                                                          

– ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ-

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

ПРАКТИЧНА НАСТАВА    (1к)      

25.10.2021. у 11:00

1.Иванишевић М.

2.Кораћ М.

3.Туцић В.

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ  (1к)

28.10.2021. у 12:40

1.Туцић В.

2.Мошорински М.

3.Кораћ М.

 

 

Нови Сад, 05.10.2021.год.                                                              Пом. директора

                                                                                                             Ћаћић Горан

                                                                                                     Дамјановић Бранислав

 

Oдговорите